Algemene Voorwaarden

 

 • De hond moet gezond zijn.
 • De hond is ingeënt tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest. 
 • U kunt een geldig inentingsbewijs of titer bepaling overleggen
 • De hond is preventief behandeld tegen vlooien, wormen en teken.
 • De hond is sociaal naar mens en dier.
 • De hond kent het commando ‘hier’. 
 • U hond moet kunnen loslopen voor een groepswandeling (weglopers kunnen alleen individueel lopen)
 • Bij ziekte of loopsheid kan uw hond niet mee in de hondenuitlaatservice.
 • Een besmettelijke ziekte of loopsheid van uw hond graag zo spoedig mogelijk melden
 • Afgesproken wandelingen dienen 24 uur van tevoren afgemeld te worden. Bij het niet tijdig afzeggen, zal er wel volgens een normaal tarief worden gerekend.
 • U dient een WA-verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen.
 • U blijft ten alle tijden aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt.
 • Hondenuitlaatservice Be Proud is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.
 • Hondenuitlaatservice Be Proud is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van uw hond.
 • Hondenuitlaatservice Be Proud loopt op afgesproken tijden met uw hond.
 • Hondenuitlaatservice Be Proud handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten en gaat zo nodig met uw hond naar een dierenarts. Dierenarts kosten worden doorberekend aan de eigenaar van de hond.
 • Bij een weeralarm of extreme gladheid/hitte wordt er niet gelopen of indien mogelijk worden de wandelingen aangepast.
 • Hondenuitlaatservice Be Proud heeft te allen tijde het recht om op te zeggen. Al betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald. 
 • U heeft het recht ten alle tijden op te zeggen. Al betaalde gelden worden dan niet terugbetaald.
 • U voorziet Hondenuitlaatservice Be Proud van een huissleutel zodat uw hond kan worden opgehaald (mits u niet thuis bent).
 • Betaling bij levering contant te voldoen of vooraf op rekeningnummer NL 19 KNAB 0401 0801 10 ten name van Be Proud Hondenuitlaatservice onder vermelding van uw naam, de naam van de hond en het factuurnummer.
 • Facturen dienen binnen 7 dagen te worden voldaan. 
 • Hondenuitlaatservice Be Proud zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een schriftelijke betalingsherinnering en geeft Opdrachtgever de gelegenheid binnen 5 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Indien betaling uitblijft, zal Opdrachtnemer een tweede betalingsherinnering sturen waarbij € 15 aan administratiekosten extra in rekening worden gebracht.
 • Een strippenkaart is 3 maanden geldig vanaf de dag van aankoop, na deze 3 maanden is de kaart niet meer geldig en zal er een nieuwe kaart moeten worden gekocht.