Algemene Voorwaarden

 

 • De hond moet gezond zijn.
 • De hond is ingeënt tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest. 
 • U kunt een geldig inentingsbewijs of titer bepaling overleggen
 • De hond is preventief behandeld tegen vlooien, wormen en teken.
 • De hond is sociaal naar mens en dier.
 • De hond kent het commando ‘hier’. 
 • U hond moet kunnen loslopen voor een groepswandeling (weglopers kunnen alleen individueel lopen)
 • Bij ziekte of loopsheid kan uw hond niet mee in de hondenuitlaatservice.
 • Een besmettelijke ziekte of loopsheid van uw hond graag zo spoedig mogelijk melden
 • Afgesproken wandelingen dienen 24 uur van tevoren afgemeld te worden. Bij het niet tijdig afzeggen, zal er wel volgens een normaal tarief worden gerekend.
 • U dient een WA-verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen.
 • U blijft ten alle tijden aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt.
 • Hondenuitlaatservice Be Proud is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.
 • Hondenuitlaatservice Be Proud is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van uw hond.
 • Hondenuitlaatservice Be Proud loopt op afgesproken tijden met uw hond.
 • Hondenuitlaatservice Be Proud handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten en gaat zo nodig met uw hond naar een dierenarts.
 • Bij een weeralarm of extreme gladheid/hitte wordt er niet gelopen of indien mogelijk worden de wandelingen aangepast.
 • Hondenuitlaatservice Be Proud heeft te allen tijde het recht om op te zeggen. Al betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald. 
 • Hondenuitlaatservice Be Proud brengt €25,00 administratiekosten in rekening voor het restitueren van de reeds betaalde gelden. 
 • U heeft het recht ten alle tijden op te zeggen. Al betaalde gelden worden dan niet terugbetaald.
 • U voorziet Hondenuitlaatservice Be Proud van een huissleutel zodat zij uw hond kan ophalen (mits u niet thuis bent).
 • Betaling bij levering contant te voldoen of vooraf op rekeningnummer NL56 INGB 0009164833 ten name van M.A. Meijer onder vermelding van uw naam, de naam van de hond en het factuurnummer.